• Range Developments

    Range Developments xây dựng các khu nghỉ mát siêu cao cấp tại những nơi có cảnh quang thiên nhiên độc đáo. Chúng tôi đang xây dựng khu nghỉ mát 5 sao tại vịnh Banana nằm trong cảng Christophe, thuộc đảo St. Kitts vùng phía Đông Ca-ri-bê.

    Xây dựng lợi ích cộng đồng - Range Developments tự hào đồng hành cùng Tổ chức Christophe Harbour cam kết phục vụ lợi ích cộng đồng. Một phần lợi nhuận từ dự án Park Hyatt St. Kitts sẽ được đóng góp vào tổ chức này.